Message Board > General :: General Talk :: > CE certification

CE certification - Posted By oliverbailey14 (oliverbailey14) on 2nd Apr 24 at 3:23pm
CE certification Chứng nhận CE Marking đảm bảo rằng sản phẩm an toàn, không có khuyết tật và có chất lượng tốt nhất hiện có. Hơn nữa, Chứng nhận CE tại Việt Nam nâng cao tính hợp pháp của công ty bạn và cải thiện hình ảnh thương hiệu của bạn. Dấu CE bao gồm biểu trưng và số nhận dạng gồm bốn chữ số của Cơ quan được thông báo liên quan đến quy trình đánh giá sự phù hợp (nếu có).